Over de auteurs

Jan Willem de Graaf is werkzaam als hoofddocent biologische psychologie en neuropsychologie bij Saxion, afdeling Toegepaste psychologie. Tevens is hij daar werkzaam als manager AMA Kennistransfer/Bureau Psychodiagnostiek.

 

Maryke Tieleman is hoofddocent orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie bij Saxion, afdeling Toegepaste psychologie. Daarnaast is zij succesvol auteur van onderwijsboeken op haar vakgebieden.

 

Ter ondersteuning van het boek Ontwikkelingspedagogiek vinden studenten op deze website extra oefenmateriaal, zoals oefentoetsen en video's. Voor docenten is er een uitgebreide handleiding met diverse werkvormen en powerpointpresentaties om te gebruiken bij de invulling van lessen. 

 

De website is nog in ontwikkeling en wordt gaandeweg uitgebreid.


Over het boek

Bij de opvoeding van ieder kind spelen de omgeving waarin het kind opgroeit en zijn biologische mogelijkheden een heel belangrijke rol. In Ontwikkelingspedagogiek wordt de wisselwerking tussen deze twee factoren uitvoerig behandeld. De verschillende disciplines die zich bezighouden met de (neuro-)psychologische ontwikkeling en de opvoeding van het kind worden samengebracht en kritisch besproken. In de volledig herziene en geactualiseerde druk wordt de diagnostiek kritisch belicht en wordt de (zelf)opvoeding van speciale talenten uitgebreid behandeld. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de opvoeding voor de ontwikkeling van het brein. 

Meer informatie
Voor meer informatie, het aanvragen van een beoordelingsgexemplaar of bestellen gaat u naar www.boomlemma.nl